Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vlastivěda 4 - doplněno

21. 12. 2012

59) Koho si česká šlechta zvolila po smrti Václava III. za krále?

60) S kým se Jan Lucemburský oženil  a kdo byl jejich syn?

61) Jaký panovník byl Jan Lucemburský?

62) Kde byl vychováván Karel IV.?

63) Z kterého rodu byl Karel IV. po otci a z kterého po matce?

64) Jaké poměry vládly v Čechách, když se princ Karel vrátil?

65) Zavedl Karel IV. v zemi pořádek?

66) Karel IV. byl českým ____________ a německým _________________ .

67) Rozhodni: Karel IV. byl dříve císařem německým nebo králem českým?

68) Karel IV. založil novou část Prahy ________________

69) Karel IV. nechal oba břehy Vltavy spojit____________________________ .

70) Karel IV. započal na Pražském hradě se stavbou katedrály_____________________

71) Karel IV. založil v Praze první __________________ ve stř. Evropě.

72) Karel IV. nechal postavit hrad ______________________

73) Karel IV. dal zhotovit znaky panovnické moci _____________________

74) Karel IV. se po celou dobu své vlády vyhýbal ___________ a snažil se řešit spory___________

75) Jak vypadalo středověké město?

76) Jak vypadala středověká vesnice?

77) Jak se ve středověku rozdělila šlechta?

78) Jak vypadal ve středověku život zemanů?

79) Jaký majetek vlastnila ve středověku církev?

80) Kdo byl Jan Hus?

81) Proti čemu Jan Hus kázal?

82) Kde kázal Jan Hus?

83) Co to byly odpoustky?

84) Kde kázal Jan Hus?

85) Kde kázal Jan Hus po odchodu z Prahy?

86) Kde chtěl Jan Hus obhájit své učení?

87) Obhájil Jan Hus své učení před církevním sněmem?

88) Kdy byl Jan Hus upálen?

89) Jak reagovali lidé v Čechách na upálení Mistra Jana Husa?

90) Jak se nazývali stoupenci Jana Husa?

91) Jak se jmenovalo město husitů?

92) Jaký byl symbol husitů?

93) Co víš o husitském městě Táboře?

94) Kdo se stal vůdcem husitských vojsk?


95) Jaké zbraně husité používali?

96) Jak se husité chránili proti útokům jezdců na koních?

97) Kde proběhly husitské bitvy?

98) Proč husité vítězili nad silnějším a lépe vyzbrojeným nepřítelem?

99) Popiš průběh bitvy u Sudoměře!

100) Popiš průběh bitvy u Domažlic!

101) Jak se jmenoval chorál husitů?

102) Která bitva ukončila boje husitů?

103) Popiš průběh bitvy u Lipan!